Kullanım Şartları

1. Üyeler, unkapani.digital adlı WEBSİTESİNİ KULLANARAK, ZİYARET EDEREK VE/VEYA VİDEO GÖNDEREREK burada yayınlanan VE BURADA ATIFLA OLUŞTURULAN BU HÜKÜM VE KOŞULLARA ("Hizmet Şartları") VE Unkapanı Digital (unkapani.digital) KİŞİSEL GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN HÜKÜM VE KOŞULLARINA RIZANIZI VE AŞAĞIDA YER ALAN ŞARTLARIN HEPSİNİ KABUL ETTİKLERİNİ BEYAN ETMEKTEDİRLER.

2. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcılar 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcılar ise, bu sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca üye, sözleşmeyi kabul ederek siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Üyelerin, web sitesine video gönderebilmeleri ve web sitesinin bazı özelliklerine erişebilmeleri için bir hesap oluşturmaları gerekmektedir. Üyeler, hesaplarını oluştururken verdikleri bilgilerin gerçek ve tam olacağını, eksik ya da başka birine ait bilgileri vermeyeceklerini aksi bir halde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.4. Videolarınızda, yorumlarınızda, profil sayfanızda verdiğiniz kişisel bilgiler, üçüncü şahıs ve kuruluşlar tarafından kullanılabilmektedir. Bu gibi durumlarda, kişisel bilgilerinizi vermek tamamıyla gönüllü olarak yaptığınız bir davranış olur ve web sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.5. Kişisel bilgilerinize her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilirsiniz. Bunların içerisinde, e-posta/e-mail adresiniz ve şifreniz mevcuttur. Bunların yanı sıra, yayınladığınız videoları silme yetkisine de sahipsinizdir. Silinmiş videolar daha farklı veri tabanlarında arşiv maksatlı veya farklı sitelerde eski hali ile bulunabilir.6. Üyeler, başka birisinin hesabını izinsiz olarak kullanamayacaktır. Üyeler, hesap şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden ve hesaplarında 3. Şahıslar tarafından meydana getirilecek tüm faaliyet ve işlemlerden doğrudan ve münhasıran sorumludurlar.7. Üye, web sitesini kullanarak yayınlamış olduğu videolar ve/veya içerikleri nedeniyle üçüncü kişilerin ya da kurumların maddi ve/veya manevi herhangi bir zarara uğramaları halinde zarardan sadece kendisinin sorumlu olduğunu, web sitesinin ya da şirketin bu nedenle herhangi bir ödeme yapması halinde ödediği miktarı kendisine rücu edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Her ne kadar web sitesi üyelerinin hesabının herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımından sorumlu olmayacaksa da üyeler herhangi bir güvenlik ihlalinden ya da hesabın yetkisiz olarak kullanımından dolayı müdahale edilebilmesi açısından web sitesini derhal haberdar etmelidir.

8. Üyelerimiz, videolarında paylaştıkları tüm bilgilerin niteliğinden ve içeriğinden cezai ve hukuki olarak münferiden kendileri sorumludur. İçerik nedeniyle videolara ve üyelerine devlet veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan web sitesi sorumlu olmayıp bizzat üye sorumludur. Cezai veya hukuki yaptırıma sebep olabilecek içeriğe sahip videolar web sitesi tarafından derhal silinecek ve gerekli görülürse üyelik iptal edilecektir.

9. İşbu sözleşme ile üyeler, siteye yükledikleri videoların web sitesi tarafından kullanılmasını, sitede sürekli bulundurulmasını ve web sitesinin bu videoları üçüncü mecra/kişilere çoğaltma, yayma, temsil ve işaret/ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi amacıyla alt lisans verme hakkına sahip olmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler.Söz konusu videolar yayınlanmış olsun ya da olmasın, web sitesinin sunumların herhangi biri hakkında hiçbir gizlilik garanti etmediğini üyeler peşinen kabul etmektedirler.10. Kişisel kullanım dışında veya ticari amaçlı olarak web sitesine ait herhangi bir İçeriği, Unkapanı Digital yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma, depolama/saklama yasaktır.

11. Bazı hallerde devlet, kişileri ya da kuruluşları, üyeler hakkınızda bilgi ifşaatına icbar edebilir. Web sitesi uygun gördüğü takdirde, bu gibi hallerde, üyelerin yetki vermesine gerek kalmadan bu talebi yerine getirecektir. Web sitesi, mevcut veya muhtemel bir hukuk ve/veya ceza davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla,

(a) Mahkeme ya da diğer resmi kuruluşlar isterse,

(b) eğer gerekli görürse,

(c) böyle açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa veya

(d) kendi haklarını korumak için

Üyelerin kişisel bilgilerini paylaşabilir.

Üyelerimizin kişisel hakları, bizim için de kendileri için oldukları kadar önemlidir. Ancak, var olan yasalar çerçevesinde, devlet organları yasadışı içerik tespit edip, bizden üye bilgilerini istediği takdirde, gerekli kişisel bilgiler, tarafımızca devlet organlarına teslim edilir.

12. Sitedeki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

13. Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan İçeriklerden dolayı web sitesinin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, web sitesi ve Unkapanı Digital çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Ortaklık, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.14. Web sitesi, Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde üyelere (kullanıcılara) kazanılmış hak tahsis etmez.

15. Web sitesi, sitede sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. Web sitesi, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Web sitesininüyelere karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.16. Taraflar arasında yapılan bu Üyelik Sözleşmesi’nin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara T.C. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.17. Bu Üyelik Sözleşmesi, zaman içinde websitesi tarafından güncellenebilir. Kullanıcılar, siteye her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.18. Üye, siteyi kullanarak, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.