Video Yükleyin

Tasdix, bilgisayar ortamındaki dokümanlarınızın elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten itibaren üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını gösteren, herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak gösterebileceğiniz bir zaman damgası uygulamasıdır. Tasdix sayesinde, fikir ve eserlerinizin özgün olduğunu ve hangi tarihte elinizde bulunduğunu kanıtlayabilir, noter onayı veya iadeli taahhütlü gönderim gibi eski ve maliyetli yöntemleri kullanmak zorunda kalmazsınız. Ürettiğiniz dokümanların izinsiz kullanılması veya çalınması halinde Tasdix'lenmiş dosyayı delil olarak gösterebilirsiniz.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu zaman damgasını “elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt” olarak tanımlar.

Tasdix’leme işlemi, teknik olarak bir elektronik imzalama işlemidir ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun tanımladığı elektronik imza ve zaman damgası teknolojilerini barındırır. Dokümanınızın parmak izine (hash), yasal geçerliliği olan Nitelikli Elektronik Sertifika Sağlayıcısı E-GÜVEN’in sertifikasıyla oluşturulan bir damga (.tms uzantılı) ekleme işlemidir. Bu nedenle Tasdix ile oluşturulmuş zaman damgası sertifikaları tamamen yasaldır.

Tasdix, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında belirtilen zaman damgasıdır ve Kanun’un hükmü gereği eklendiği dosyaya tam olarak ne zaman eklendiğini kanıtlar. Bu durumda Tasdix’lenen bir dokümanın Tasdix’lendiği tarihte Tasdix’leyen kişinin elinde bulunduğu mahkemede rahatlıkla kanıtlanabilecektir.

Tasdix, dokümanınızın Tasdix’lendiği anı ve Tasdix’lendiği andan itibaren değiştirilmediğini yasal olarak kanıtlayabilmenizi sağlar ancak dokümanın Tasdix’lenmesi dokümanın üzerinize tescil edilmesi anlamına gelmez. Ülkemizdeki yasal düzenlemeler doğrultusunda fikri hakların ve ticari sırların kurucu nitelikte tescil edilmesi mümkün değildir. Uygulamada fikri haklar için çeşitli kurumlar tarafından yapılan tescil ve onaylama işlemleri de bu fikri hakların size ait olduğunu aksi iddia edilemez bir şekilde ortaya koymaz. Tasdix gibi, bu fikri haklara ilişkin dokümanların tescil veya onaylama zamanında elinizde bulunduğunu ortaya koyar.

Çalışmaları fikri ve sınai mülkiyet kapsamında sayılabilecek kişiler ile ticari sırlarına ilişkin zaman bilgisi elde etmek isteyen herkes Tasdix'i kullanabilir.

• Müzisyenler (besteciler, şarkı sözü yazarları, reklam ve film müziği bestecileri, DJ'ler…)

• Yazarlar (makale, edebi eser, senaryo, şiir…)

• Tasarımcılar (Grafik, endüstri ürünleri, moda tasarımcıları, mimarlar..)

• Blog ve web site sahipleri

• Fotoğrafçılar

• Audiovisual üretim yapanlar (CD, video, oyun üreticileri; klip, reklam, trailer vb. üretimi yapanlar)

• Kurumlar (hukuk büroları, reklam ajansları, çeviri büroları, yazılım firmaları, yayınevleri, mali müşavirlik büroları, Meslek birlikleri, avukatlar… )

• Bilim adamları ve araştırmacılar

• Doktorlar ve sağlık kuruluşları

• Diğer (Öğrenciler, iş fikri sahipleri, icat sahipleri, fikir üretenler)

E-Posta : destek[at]e-guven.com

Telefon : 0(850) 321 85 55